Dirty old town

Vila cocha e vella, agora chámanlle feismo as casas que fanse a xente sen cartos ou sen máis cultura que traballar toda a vida na Suiza, na eira, mentres outros podían levar a seus fillos a que aprendesen a facer cubos de cristal.
Vila cocha e vella.
Isto parécese cada vez máis a Irlanda.
A Irlanda do XIX.

Non apodrecen as patacas eiquí,
máis morre a mar e maila terra

I kiss my girl.
Pero as mozas emigraron.
Porca e vella vila!

Os comentarios están pechados.