Veña, festa

Veña, festa
Festa rachada
Que paga manuel

Papá, papá, e quen paga a manuel?
Papá foi o paro por non dar pagado o prestamo da furgoneta de peixe.

Festa, festa rachada

Os comentarios están pechados.