outro ciber mais de madri

Este preto de metro noviciado.
Acabo de pasar un sitio que se chama “instituto de España”(e digo eu, ¿será para aprender a ser español? en tal caso, mal vamos, aquelo parecía abandonado).
Despois, inda coa impresión, vexo un nonseique de xustiza, vixiado pola guardia civil, e co calor que vai, tiven que meterme nun ciber a enfriarme. Porque aqui e todo moi raro, poñen cubos de cristal, e despois métenlles aire acondicionado.

Ah, claro, como a corrente sae de ningures….si, isto encaixa co que escoitei de Galicia agora: Galicia=cu do mundo=lonxe= ningures, inda que tamén Galicia= cu do mundo= menosprezo, -e así chegaríamos a enquisa do outro dia na que di que moitos mozos galegos identifican a falar galego= paleto.

Isto e extrano de todo. Este ciber ten un entrechan , e está cheo de armarios de refrescos. Os monitores son de pantalla de cristal líquido, o rato e optico, de microsoft, e as duas dependentas son latinoamericanas, e eu me digo porque será isto, se porque entenden máis destas cousas dos ordenadores (os amigos brasileiros para min teñen do mais avanzado certas cousas de linux), ou porque pagan pouco¿? non non, vaia ideas que teño, ademáis, estou a dez metros da guardia civil, se isto fose ilegal, tomarianse medidas, non?.
Non sei, as sillas son de aluminio, como de terraza, as papeleiras son de cor inoxidable…todo e moi de revista de deseño pero sen estar moi pensado, sen estar deseñado: os haloxenos que puxeron encastrados para “facer bonito” agora estan cheos de fume o redor.
O adhesivo dunha cristaleira imaxinaria despegase por momentos, o navegador que utilizo so pode ser o explorer -non coma noutro ciber de gran via, no que podo utilizar o mozilla- e as condicións de uso son -ninguen as lee xa as fan longas para iso, pero o que o programou esquenceu que neste guindos o copiar e pegar segue funcionando.
Non teñen desperdicio, e puxen en negriña cousas que me chamaron a atención:

______________________________________________

La aceptación de los términos y condiciones generales que a continuación se establecen es condición necesaria para el uso de los servicios prestados por Conéctate Zona Internet, S.L. El incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de uso aceptados, facultará al personal de Conéctate Zona Internet, S.L. para interrumpir con carácter inmediato la prestación de cualquiera de sus servicios y exigir el abandono inmediato del local, advirtiéndole del derecho que asiste a Conéctate Zona Internet, S.L. en relación a posteriores solicitudes de servicios.
En todo caso, Conéctate Zona Internet, S.L. tiene reservado el derecho de admisión en sus locales pudiendo ejercitarlo al solo criterio del Gerente del mismo, denegando el acceso o exigiendo el abandono del local a cualquier cliente.

ADVERTENCIA

Conéctate Zona Internet, S.L. advierte que algunos de los contenidos de Internet pueden resultar inapropiados para el público en general y los niños en particular. Conéctate Zona Internet, S.L. no contrasta la totalidad de los contenidos a los que se puede acceder a través de Internet, limitándose a contrastar que el proveedor de contenidos manifiesta que el material que facilita es legal. En consecuencia Conéctate Zona Internet, S.L. no se responsabiliza de la legalidad de ningún contenido existente en Internet ajeno a su propiedad intelectual e industrial.
En caso de localizar en Internet algún material que quebrante la legalidad vigente en España, rogamos se lo comunique a nuestro personal.

NORMAS DE USO DEL EQUIPO

Conéctate Zona Internet, S.L. se reserva el derecho de suspender el servicio a cualquier cliente que utilice nuestros equipos con propósitos ilegales, inmorales o contrarios al orden público. Se advierte que la utilización de nuestros equipos con fines criminales puede ser objeto de persecución legal.
Expresamente y con carácter no limitativo, esta terminantemente prohibida la utilización del equipo para:

1. Acceder, copiar, archivar y/o descargar contenidos obscenos o indecentes.
2. Enviar contenidos obscenos, indecentes, ofensivos o de carácter amenazador.
3. Enviar mensajes de correo electrónico de forma masiva, sin conocimiento ni autorización de los receptores con cualquier intención, incluidas las comerciales (spam).
4. Distribuir, descargar o copiar cualquier tipo de contenidos protegidos por derechos de propiedad industrial o intelectual
5. Cargar, archivar o copiar cualquiera de los software disponibles en los ordenadores y servidores propiedad de Conéctate Zona Internet, S.L. sin autorización expresa del Gerente del local.
6. Enviar cualquier tipo de material (incluidos virus y replicantes) cuyo efecto cause cualquier daño en los equipos y/o sistemas de Conéctate Zona Internet, S.L. o terceros.(teñen guindos, iso significa utilizar un sistema que ten virus.vaia, iso non e ir contra a norma 6?

Conéctate Zona Internet, S.L. no será en ningún caso responsable de las actividades realizadas por sus clientes en contra de las prohibiciones anteriormente señaladas.(pero non estaba prohibido?

DESCARGA Y COPIA DE FICHEROS

Los contenidos descargados por los clientes, sean o no objeto de impresión o copia en cualquier soporte magnético, serán tratados por Conéctate Zona Internet, S.L. de forma estrictamente confidencial. Conéctate Zona Internet, S.L. no revisará, accederá o intentará conocer por cualquier medio el contenido de los ficheros impresos y/o grabados por sus clientes.
En consecuencia, Conéctate Zona Internet, S.L. no será responsable de la violación de cualesquiera derechos de propiedad industrial o intelectual por parte de sus clientes.

Os comentarios están pechados.