Como facer ligazóns sen suliñar con CSS.

O CSS e usado nas páxinas web para definir cores, fontes, deseños e outras caracteristicas. Esta feito de xeito que faise unha separación entre a estructura do documento, e a sua presentación, o cal da como resultado un maior control sobre as caracteristicas de presentación, e reduce a complexidade da estructura dos contidos.
E para demostrar todo isto, nada coma un exemplo sinxelo e practico;
Asumirei que traballamos cun arquivo externo de texto para o css (poderiamos tamen poñelo doutro xeito).
Nun editor de texto creamos un nome de arquivo, por exemplo ligazonssensulinhar.css.

No código fonte do corpo da nosa páxina html, insertaremos unha ligazón o arquivo:

E agora traballaremos con el.

Imaxinemos que queremos poñer un corpo en tipografia verdana, pequeno e de cor gris ( #666666 ).


.ligazonssensulinhar {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
font-style: normal;
font-weight: normal;
color: #666666;
}

Ben, pero ademais , queremos troca-la cor azul das ligazons, por unha das mesmas características, no mesmo arquivo de texto ( neste exemplo, ligazonssensulinhar.css ) , engadiremos ademais:

a:link {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
font-style: normal;
line-height: normal;
font-weight: normal;
color: #666666;
text-decoration: none
}

Con isto poderia chegar, pero temos que ter en conta que faltan por definir as ligazons activas ou xa visitadas

a:visited {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
font-style: normal;
font-weight: normal;
color: #666666;
text-decoration: none
}
a:hoved {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
font-style: normal;
font-weight: normal;
color: #666666;
text-decoration: underline
}
a:active {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
font-style: normal;
font-weight: normal;
color: #666666;

}

Isto e un exemplo das posibilidades que nos ofrece o feito de traballar coas follas de estilo CSS.

Unha curiosidade, inda que a primeira proposta de CSS e do 1994, por Håkon Wium Lie, o primeiro navegador que soportou todas as especificacions, foi o internet explorer 5.0 para Macintosh, en Marzal do 2000

Os comentarios están pechados.