facendo volcados a traves de terminal

function OpenLarge (c) { window.open(c, ‘large’, ‘width=500,height=370,scrollbars=yes,status=yes’);  Unha desas cousas sinxelas que todos sabemos e todos esquecemos cando nos chega a hora.

E menos mal que podes facer todo cunha soa orde, chamada mysqldump

###>
###> mysqldump -unomedeusuario -pcontrasinaldousuario nomedabasededatos > nomedoarquivocovolcadodabasededatos.sql
###>

ale, xa o temos, a durmir 😉

Os comentarios están pechados.